Secopedia

Güvenlik Ansiklopedisi

Kavramlar

Yeşil Savunma

Yeşil savunma, savunma ve askeri sektörlerde çevresel sürdürülebilirlik, çevreyi koruma ve ekolojik düzene öncelik veren strateji ve uygulamaları ifade etmek için [...]
Devamını Oku

İklim Güvenliği

İklim güvenliği, iklim değişikliği ile küresel, ulusal, insani ve ekolojik güvenliğin sürdürülmesi arasındaki bağlantıya işaret eder. İklim değişikliğinin sadece çevresel bir [...]
Devamını Oku

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, çağımızın en önemli ve varoluşsal küresel sorunlarından biridir. İnsan faaliyetleri ve doğal süreçler kaynaklı sera gazı emisyonlarının uzun vadeli [...]
Devamını Oku

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’nin (AB) Komisyonu tarafından Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği, çevresel bozulma ve sürdürülebilir bir geleceğe duyulan ihtiyaç [...]
Devamını Oku

Ekolojik Güvenlik

İklim değişikliği gibi çevresel yıkımlara sebep olan sorunların var olduğu bir dünyada, ekosistemi korumak ve muhafaza etmek için gösterilen ortak çabayı [...]
Devamını Oku

Enerji Merkezi

Dar anlamıyla enerji merkezi veya enerji ticaret(i) merkezi (energy hub), sınırları içinde enerji satın alan ve ardından bunu diğer ülkelere ihraç [...]
Devamını Oku

Enerji Jeopolitiği

Jeopolitik, en geniş anlamıyla coğrafya, ekonomi ve demografi gibi unsurların uluslararası ilişkiler ve dış politika üzerindeki etkisinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. İlk [...]
Devamını Oku

Feminist Güvenlik

Feminist güvenlik, Uluslararası İlişkilerde güvenlik çalışmalarının bir alt dalı olarak özellikle 1980’lerde ortaya çıkan, savaş, çatışma ve militarizm gibi süreçlerin anlaşılmasında [...]
Devamını Oku

Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele

Yoksulluk uzun süre bir güvenlik konusu olarak düşünülmemiştir. Dünya çapında kolonilerin tasfiyesini takiben bağımsızlığa kavuşan eski sömürge devletlerinin, 1950’lerde Bağlantısızlar Hareketi [...]
Devamını Oku

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik insanlık tarafından dünya üzerinde yürütülen üretim ve tüketimin doğaya zararlarının azaltılarak doğanın kendini yenileme döngülerine devam edebilmesi anlamına gelmektedir. Bu [...]
Devamını Oku

Ekonomik Yaptırımlar

Ekonomik yaptırımlar, hâkimiyet amaçlı bir saldırganlık gibi algılanmalarına rağmen, literatürde siyasi bir amaca askerî güç kullanmadan ulaşmayı hedefleyen barışçıl araçlardan biri [...]
Devamını Oku

Doğal Kaynaklar

Doğal kaynaklar, tabiatta -insan etkisi olmadan- bulunagelmiş, insanlar tarafından elde edilebilen, birçok ihtiyacın karşılanmasında kullanılan dolayısıyla üretim ve tüketim süreçlerinde yer [...]
Devamını Oku

Kamu Güvenliği

Kamu Güvenliği büyük ölçüde kamu düzeni ile eşleştirilerek anlaşılmakta ve bu bağlamda tanımlanmaktadır. Kamu düzeni, söz konusu toplumda normal hayat olarak [...]
Devamını Oku

Biyogüvenlik

Biyogüvenlik, kamu sağlığının korunması ve iyileştirilmesiyle, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için devreye sokulan ve biyoteknoloji, gıda güvenliği, çevresel koruma, laboratuvar ve [...]
Devamını Oku
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work