Secopedia

Çevrimiçi Güvenlik
Ansiklopedisi

Uluslararası İlişkilerde güvenlik konusuyla ilgili kavramları bünyesinde toplayan bir çevrimiçi bilgi deposudur. Metinler ve görsel materyal ele alınan kavram ve konular hakkında genel bir çerçeve sunmak ve ilgilenenlerin kolayca ama doğru şekilde bilgilenmesini sağlamak hedefiyle hazırlanmaktadır. Güvenlik konusuyla ilgilenenler için ortak referans noktası olma amacıyla yola çıkan Secopedia, konuya genel ilgi duyanlara ilk elden bilgi sağlamak, alan uzmanları ve akademisyenlerin ise çalışmaları ve derslerinde kaynak olarak kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Son Eklenenler

Yeşil Savunma

Yeşil savunma, savunma ve askeri sektörlerde çevresel sürdürülebilirlik, çevreyi koruma ve ekolojik düzene öncelik veren strateji ve uyg...

İklim Güvenliği

İklim güvenliği, iklim değişikliği ile küresel, ulusal, insani ve ekolojik güvenliğin sürdürülmesi arasındaki bağlantıya işaret e...

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, çağımızın en önemli ve varoluşsal küresel sorunlarından biridir. İnsan faaliyetleri ve doğal süreçler kaynakl...

Editörün Seçtikleri

Yazarlardan Öneriler

Secopedia’nın kuruluşu 2020-2022 yıllarında “Online Security Encyclopedia” projesi kapsamında NATO Kamu Diplomasisi Birimi ile Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Global Academy nezdinde geliştirilmeye devam edilmektedir.
Secopedia was created with Visual Products Grants from the NATO Public Diplomacy Division to the “Online Security Encyclopedia Project” in 2020-2022 and with the support of the International Relations Council of Türkiye. It continues to be developed and maintained by the Global Academy.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work