Secopedia

Güvenlik Ansiklopedisi

Fulya Aksu

Doç. Dr. Fulya Aksu, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 2011 yılında Ankara Üniversitesi’nden ‘Dış Politika ve Kimlik: İnşacı Perspektiften Türk Dış Politikasının Analizi’ başlıklı teziyle alan Aksu’nun akademik ilgi ve çalışma alanları, uluslararası ilişkiler teorileri, savaş ve güvenlik çalışmaları ile Türk dış politikasıdır. Doç. Dr. Aksu’nun bu alanlarda, aralarında ‘The Transatlantic Link in Turkey’s Middle Power Identity’, ‘İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş’, ‘Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı’, ‘NATO’nun Stratejik Konseptleri’ başlıklı çalışmaları bulunan birçok yayını mevcuttur.

Enerji Merkezi

Dar anlamıyla enerji merkezi veya enerji ticaret(i) merkezi (energy hub), sınırları içinde enerji satın alan ve ardından bunu diğer ülkelere ihraç [...]
Devamını Oku

Enerji Jeopolitiği

Jeopolitik, en geniş anlamıyla coğrafya, ekonomi ve demografi gibi unsurların uluslararası ilişkiler ve dış politika üzerindeki etkisinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. İlk [...]
Devamını Oku

İnsan Ticareti

İnsan ticareti, bireylerin çalıştırma, cinsel sömürü veya başkalarının maddi çıkar sağladığı faaliyetler amacıyla zorla veya aldatma yoluyla yasadışı olarak kaçırılmasıdır. İnsan [...]
Devamını Oku

Nükleer Planlama Grubu

Nükleer Planlama Grubu (NPG), NATO’nun nükleer konularda üst düzey organıdır. 1966 yılında NATO’nun nükleer politika ve planlamasını belirlemek üzere kurulmuştur. NPG’ye [...]
Devamını Oku

NATO’nun Genişlemesi

30 üyeli askeri bir ittifak olan NATO bağlamında genişleme, ittifaka yeni üyelerin katılımını ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. 1949 yılında, [...]
Devamını Oku

NATO-AB İşbirliği

Üyelerinin çoğu ortak olan, ortak değerlere ve benzer tehdit algılamalarına sahip NATO ve Avrupa Birliği (AB) ortak çıkarlara ilişkin konularda işbirliği [...]
Devamını Oku

NATO Mukabele Kuvveti

NATO Mukabele Kuvveti (NRF), İttifakın ihtiyaç duyulan her yerde hızla konuşlandırabileceği kara, hava, deniz ve Özel Harekat Kuvvetleri (SOF) bileşenlerinden oluşan, [...]
Devamını Oku

Akıllı Güç

Güç, en genel tanımıyla istediğini elde etmek için başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Uluslararası politikanın en merkezi kavramlarından birisi olan güç, aktörlerin [...]
Devamını Oku

Libya İç Savaşı

2011’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan Arap Baharı, Mısır ve Tunus’ta iktidar değişimine yol açarken, Libya’da Muammer el-Kaddafi’nin 42 yıllık yönetimine [...]
Devamını Oku

Savaş Suçları

Savaş suçları, uluslararası hukuka göre bireysel cezai sorumluluk doğuran uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak tanımlanabilir. Her zaman uluslararası ya da ulusal [...]
Devamını Oku

NATO 2030

NATO 2030, NATO’nun 2021 yılında kabul ettiği vizyon belgesidir. NATO’nun kuruluşunun 70. yılında gerçekleşen 2019 Londra Zirvesi’nde liderler, Genel Sekreter Jens [...]
Devamını Oku
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work