Secopedia

Güvenlik Ansiklopedisi

E

Ekolojik Güvenlik

İklim değişikliği gibi çevresel yıkımlara sebep olan sorunların var olduğu bir dünyada, ekosistemi korumak ve muhafaza etmek için gösterilen ortak çabayı [...]
Devamını Oku

Enerji Merkezi

Dar anlamıyla enerji merkezi veya enerji ticaret(i) merkezi (energy hub), sınırları içinde enerji satın alan ve ardından bunu diğer ülkelere ihraç [...]
Devamını Oku

Enerji Jeopolitiği

Jeopolitik, en geniş anlamıyla coğrafya, ekonomi ve demografi gibi unsurların uluslararası ilişkiler ve dış politika üzerindeki etkisinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. İlk [...]
Devamını Oku

Ekonomik Yaptırımlar

Ekonomik yaptırımlar, hâkimiyet amaçlı bir saldırganlık gibi algılanmalarına rağmen, literatürde siyasi bir amaca askerî güç kullanmadan ulaşmayı hedefleyen barışçıl araçlardan biri [...]
Devamını Oku

Ev İçi Şiddet

Ev içi ya da aile içi şiddet, aile içinde bir tarafın güç ve tahakküm kurma amacıyla uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal, psikolojik [...]
Devamını Oku

Ekolojik Güvenlik

Artık insanlara en büyük tehdit ekolojik güvenlik bağlamında gerçekleşiyor. Ekoloji Türk Dil Kurumu sözlüğünde “canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle [...]
Devamını Oku

Enerji Güvenliği

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü enerjiyi, “maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke” veya “organların çalışabilmesi [...]
Devamını Oku

Esnek Karşılık

Esnek karşılık, ABD’nin Soğuk Savaş döneminde formüle ettiği askeri bir savunma stratejisidir. ABD Başkanı John F. Kennedy yönetiminin 1961 yılında bir [...]
Devamını Oku

Etnik Çatışma

Etnik çatışmalar gerek bölgesel gerekse de uluslararası güvenliği tehdit eden konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni etnik [...]
Devamını Oku

Eleştirel Güvenlik

Uluslararası İlişkiler (Uİ) ve herhangi bir alt çalışma alanını bir kırılma noktası olarak eleştirel dönüşümden söz ederek açıklamak artık neredeyse genel [...]
Devamını Oku

Ekonomik Güvenlik

Güvenlik insanların kendisini tehdit altında hissetmemesidir. İnsanların giderek en büyük tehdit alanı olarak hissettikleri ekonomik güvenlik ile ilgili yaygın dört tanım [...]
Devamını Oku
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work