Secopedia

Türkiye’de ABD’nin Kültürel Etkileri

Bu İçeriği Paylaşın

1) Tarihsel anlamda ABD’nin Türkiye’de ne gibi kültürel etkileri olmuştur?
2) Günümüzde ABD’nin Türkiye’deki yumuşak gücü hakkında neler söyleyebiliriz?
3) Türkiye’de kamuoyu tarafından algılanan “Amerikan Kültürü” nün farklı boyutları nelerdir ve bu algı Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bu İçeriği Paylaşın
Infocast Projesi
Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work