Secopedia

Göç – NATO, AB, ABD ve Türkiye

Bu İçeriği Paylaşın

1) Göç sorunu konusunda NATO, AB gibi uluslararası örgütlerin politikaları ne yönde gelişmektedir?
2) Türkiye’nin son yıllarda yaşamakta olduğu göç krizinde NATO, AB ve ABD’nin yaklaşımlarını nasıl olmuştur?
3) Türkiye ile ABD ve NATO uluslararası göç konusunda hangi şekillerde işbirliği yapabilirler?

Bu İçeriği Paylaşın
Infocast Projesi
Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work