Secopedia

Güvenlik Ansiklopedisi

I

İklim Mültecileri

İklim mültecileri kavramı, 2000’lerin başlarından itibaren sıklıkla kullanılmaya başlanan bir kavram olup, genellikle iklim değişikliği ve buna eşlik eden çevresel bozulma [...]
Devamını Oku

İran-Irak Savaşı

1980 ve 1988 yılları arasında gerçekleşen ve “galibi olmayan savaş” olarak da bilinen İran-Irak Savaşı, yarattığı tahribat ve ölü sayılarıyla II. [...]
Devamını Oku

İnsansız Hava Aracı

İnsansız Hava Aracı (İHA) terimi, İngilizce Unmanned Aerial Vehicle (UAV) teriminin karşılığı olarak üretilmiştir. Drone olarak da tanımlanan bu araçlar, bir [...]
Devamını Oku

İç Savaş

İç savaş, bir ülkede devlet otoritesinin çökmesi ya da halkın bir kısmının devlet otoritesini tanımaması sonucunda geniş halk kesimlerinin silahlanarak birbirlerine [...]
Devamını Oku

İstikrar Gücü (SFOR)

İstikrar Gücü, Bosna-Hersek’te NATO tarafından yürütülen barış koruma faaliyeti çerçevesinde özel olarak oluşturulan kuvvetlerin adıdır.  NATO’nun bu ülkede yürüttüğü bu faaliyet [...]
Devamını Oku

İnsan Ticareti

İnsan ticareti, bireylerin çalıştırma, cinsel sömürü veya başkalarının maddi çıkar sağladığı faaliyetler amacıyla zorla veya aldatma yoluyla yasadışı olarak kaçırılmasıdır. İnsan [...]
Devamını Oku

İttifak

İttifaklar uluslararası ilişkilerin temel olgularından birisidir. Buna karşın ittifaka dair üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yoktur, farklı yaklaşımlardan farklı tanımlar ortaya [...]
Devamını Oku

İnsan Güvenliği

İnsan güvenliği kavramı Uluslararası İlişkiler ve güvenlik literatürüne 1990’ların ortalarında girmiştir. Kavramın kökenleri Aydınlanma hareketi düşünürlerinin eserlerine kadar dayansa da uluslararası [...]
Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) insan eliyle yaratılan en büyük felaketti. İnsanın kötülüğünün ulaşabileceği zirveyi dehşet bir şekilde gözler önüne serdi. Birinci [...]
Devamını Oku

İstihbarat

İstihbarat, Arapça kökenli bir terim olup istihbar etmek yani haber almak anlamına gelir. İstihbaratın Türkçe karşılığı olarak haberalma terimi de kullanılır. [...]
Devamını Oku
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work