Secopedia

Güvenlik Ansiklopedisi

Güvenlik Kuramları

Güvenlikleştirme

Uluslararası ilişkiler literatüründe 1990’ların ikinci yarısından itibaren Ole Weaver tarafından geliştirilen güvenlikleştirme kavramı, güvenlik tehditlerinin nasıl inşa edildiğini üzerinde durur. İnşa [...]
Devamını Oku

Ontolojik Güvenlik

Uluslararası İlişkiler (Uİ) literatüründe 1980’lerden itibaren yaşanan eleştirel dönüşümle birlikte Güvenlik Çalışmaları alanında da geleneksel, devlet-merkezci güvenlik anlayışını aşan, insani güvenliğini [...]
Devamını Oku

Paris Okulu

Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorisinde yaşanan eleştirel dönüşüm, Uİ teorilerine, dolayısıyla Güvenlik Çalışmaları alanına, daha önce literatürde kendisine yer verilmemiş olan post-yapısalcı [...]
Devamını Oku
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca yazarlara aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the authors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work