Secopedia

Türkiye-ABD Ticari İlişkileri

Bu İçeriği Paylaşın

1) Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi Soğuk Savaş sonrası dönemde nasıl bir seyir izlemiştir?
2) İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde tıkanma noktaları ve sorunlar nelerdir?
3) Ticaret alanındaki Çin-ABD rekabeti Türk-Amerikan ticaret ilişkilerini nasıl etkilemektedir?

Bu İçeriği Paylaşın
Infocast Projesi
Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work