Secopedia

Transatlantik İlişkilerin Savunma Boyutu

Bu İçeriği Paylaşın

1) AB-ABD arasındaki savunma ilişkilerinde belirleyici unsurlar nelerdir? Ne tür işbirliği ve gerilim noktalarından bahsedilebilir?
2) ABD Avrupa’ya ne tür savunma yardımları ve destekler sağlamaktadır?
3) Transatlantik ilişkilerde savunma harcamalarının adil bölüşümü ne anlama gelmektedir? Gerçekleşmesinin önündeki engeller nelerdir?

Bu İçeriği Paylaşın
Infocast Projesi
Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work