Secopedia

Transatlantik İlişkilerin Güvenlik Gündemi: Genel Bakış

Bu İçeriği Paylaşın

1) Soğuk Savaş sonrası dönemde Transatlantik güvenlik ilişkilerinin gündemi ne şekilde gelişti?
2) ABD’nin Avrupa güvenliği konusundaki önemi ve rolü nedir?
3) NATO’nun Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki rolü ve etkisi ne olmuştur?

Bu İçeriği Paylaşın
Infocast Projesi
Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work