Secopedia

Transatlantik İlişkilerde Siber Güvenlik ve Türkiye

Bu İçeriği Paylaşın

1) Transatlantik ilişkileri siber güvenlik çerçevesinden nasıl değerlendirebiliriz?
2) Çevrimiçi ortamlardaki dezenformasyon kampanyalarının gelecekte Transatlantik ilişkilere etkileri neler olabilir?
3) Siber diplomasi alanında Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin rolü ya da katkısı ne şekilde olabilir?

Bu İçeriği Paylaşın
Infocast Projesi
Geleneksel Olmayan Güvenlik Çalışmaları
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Secopedia’da yayımlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler yalnızca katkı verenlere aittir ve portal editörleri, yayın kurulu, Global Academy veya UİK tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
© Global Academy. All rights reserved. Opinions expressed in works published by Secopedia belong to the contributors and do not imply endorsement by the Global Academy, IRCT, Editorial Board, or the Editors.
2024 © Global Academy. Tüm hakları saklıdır. Designed and developed by brain.work