FULYA AKSU EREKER
Yazar

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

FULYA AKSU EREKER
Yazar

2011 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında doktora eğitimini
tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve
Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Aksu Ereker halen Altınbaş
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Uluslararası İlişkiler
teorileri, Türk dış politikası, güvenlik ve savaş konularında çalışmaları bulunmaktadır.
Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı, İstanbul, Bilgi Yayınları, 2013 (Mustafa Aydın ile
birlikte), “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, No 3, 2004,
“Savaşlarla Kendini Gerçekleştiren Dünya: Hegel Felsefesinde Savaş ve Ulus Devlet”,
İstanbul SBF Dergisi, No 51, 2014 ve “Savaşlarla İlerleyen Tarih: Immanuel Kant’ın Tarih
Felsefesi ve Haklı Savaş”, Pasajlar, Sayı 6, 2020 bu çalışmalardan bazılarıdır.