NATO Stratejisinde Enerji Güvenliği

Yazar: Fulya Aksu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization – NATO), 4 Nisan 1949 tarihinde, Kuzey Atlantik bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuş ittifaktır. İttifak, askeri tehditlere karşı koruma ve kolektif savunmayla üyelerinin güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir. NATO’nun gündemi, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve güvenlik kavramı ve olgusunun evrimiyle birlikte, dar askeri …

ISAF (International Security Assistance Force / Uluslararası Güvenlik Destek Gücü)

Ali Şevket Ovalı 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, Aralık 2001’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2001/1386 sayılı kararıyla kurulan ISAF, Kabil ve çevresinde devlet otoritesinin tesisi ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirilen uluslararası bir güçtür. Bu güç, Aralık 2001’de Bonn Konferansına katılan Afganistan muhalefetinin bir geçiş hükümeti kurulması ve bu hükümetin güvenli bir şekilde sağlanması yönündeki …

Stratejik Konsept

Ali Şevket Ovalı Stratejik konsept, geçerli olduğu dönemde NATO’nun amaçlarını, ilkelerini, belli başlı görevlerini özetleyen ve ittifakın değişen güvenlik ortamına nasıl uyum sağlayacağını belirten yol haritası niteliğinde bir siyasa belgesidir. Stratejik konsept, diğer tüm NATO kararlarında olduğu gibi, ittifak üyelerinin uzlaşmasıyla oluşturulur ve kamuoyuyla paylaşılır. 2022 yılında sekizincisi kabul edilen Stratejik Konsept, uluslararası güvenlik gündemindeki …

Okyanus Kalkanı Operasyonu

Ali Şevket Ovalı Okyanus Kalkanı Operasyonu, NATO tarafından deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla 17 Ağustos 2009’da başlatılmış ve 15 Aralık 2016’da sonra ermiştir. Operasyon, kuzeyde Aden Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nı içine alan bir bölge ile güneyde Somali açıkları ile Mauritius, Seyşeller ve Komor Adaları’nı içine alan Hint Okyanusu’nun geniş bir kısmında icra edilmiştir. NATO, ayrıca …

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK)

Ali Şevket Ovalı AGSK, 1990’ların ortalarında NATO bünyesinde ortaya çıkan ve AB’nin NATO imkân ve kabiliyetlerini kullanarak kendi askeri gücünü geliştirmesinin öngörüldüğü bir oluşumdur. AGSK hiçbir zaman NATO’ya alternatif olarak düşünülmemiş, tam tersine NATO ile birlikte çalışacak ve NATO’nun üstlendiği kolektif savunma dışındaki misyonları yürütecek şekilde tasarlanmıştır. AGSK ile AGSP (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) …

Stratejik Hava İkmal Kabiliyeti

Mehmet Ali Tuğtan Stratejik Hava İkmal Kabiliyeti (Strategic Airlift Capability), nakliye uçakları aracılığıyla askeri birliklerin ve malzemenin geniş çaplı ve uzun menzilli transferi yeteneğini tanımlar. Modern savaş alanında, sınır ötesi operasyonların yürütülmesi ve idamesi için Stratejik Deniz İkmal Kabiliyeti (Strategic Sealift Capability) ile birlikte kritik öneme sahip bir güç yansıtma aracıdır. NATO, aslen üye devletlerinin …

Stratejik Deniz İkmal Kabiliyeti

Mehmet Ali Tuğtan Stratejik Deniz İkmal Kabiliyeti (Strategic Sealift Capability) askeri teçhizatı, malzemeleri ve personeli deniz üzerinden uzak menzillere ve büyük miktarlarda taşımak için gemilerin kullanılması anlamına gelir. Taktik Deniz İkmal Kabiliyeti ise daha kısa mesafelerde, genellikle asker ve teçhizatın aynı gemide doğrudan muharebe bölgesine taşındığı amfibi çıkartma harekatları gibi operasyonlar sırasında kullanılan kabiliyetlere verilen …

NATO Acil Müdahale Kolordusu

Mehmet Ali Tuğtan Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Avrupa’da iki kolektif savunma örgütü NATO ve Varşova Paktı arasında bir konvansiyonel savaş ihtimali ortadan kalkmıştır. Bunun yerine, NATO’nun 1992 Roma Stratejik Konseptinde işaret edilen dolaylı ve alan dışı tehditlerin ağırlık kazanması nedeniyle, NATO’nun acil durumlarda Avrupa Müttefik Komutanlığına bağlı güçler içerisinde hızla sınır ötesi operasyonlar için …

Kosova Gücü (KFOR)

İnan Rüma Kosova Gücü, 1999’da Kosova’da Birleşmiş Milletler (BM) altında bir çeşit uluslararası yönetim oluşturulmasından sonra barış ve güvenliği korumak üzere oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 7. kısmı çerçevesinde bir barış oluşturma çabasında, NATO tarafından barışa destek operasyonu olarak tanımlanmaktadır. KFOR, Kosova Savaşı sonrasında Kosova’da şiddete son verilmesi amacına NATO’nun bir desteği olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler …

İstikrar Gücü (SFOR)

İnan Rüma İstikrar Gücü, Bosna-Hersek’te NATO tarafından yürütülen barış koruma faaliyeti çerçevesinde özel olarak oluşturulan kuvvetlerin adıdır.  NATO’nun bu ülkede yürüttüğü bu faaliyet ABD’nin Ohio eyaletinde, Dayton askeri üssünde müzakere edilen ve 14 Aralık 1995’te Paris’te imzalanan Dayton Barış Antlaşması’na ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 Aralık 1995 tarihli ve 1031 sayılı kararına dayanmaktadır. Bu …