Vietnam Savaşı

Ali Şevket Ovalı II. Hindiçini Savaşı adıyla da bilinen Vietnam Savaşı, 1955 ve 1975 yılları arasında Kuzey ve Güney Vietnam güçlerinin yanı sıra ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’in de dahil olduğu ve ABD ve Güney Vietnam güçlerinin yenilgisiyle sonuçlanan bir savaştır. 1975 yılında sonlanan Vietnam Savaşı’nın II. Hindiçini Savaşı olarak adlandırılmasının sebebi, 1946 ve 1954 …

Ruanda İç Savaşı

Ali Şevket Ovalı 1990’da sürgünde örgütlenen ve Uganda’daki kamplarda gerilla güçleri oluşturan Ruanda Yurtseverler Cephesi üyesi (RYC) Tutsiler’in Ruanda’daki Hutular’a saldırmasıyla kanlı bir iç savaş başlamıştır. Savaş 1993 yılında imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sonlanmışsa da 6 Nisan 1994’te bir Hutu olan Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın bulunduğu uçağın roket saldırısıyla düşürülmesi yeni bir şiddet dalgasının …

Körfez Savaşı

Ali Şevket Ovalı Körfez Savaşı, 1990 ve 1991 yıllarında ABD’nin öncülüğünde kurulan ve 37 devletten oluşan uluslararası koalisyon güçleri ile Irak arasında gerçekleşmiştir. Irak silahlı kuvvetlerinin 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etmesi, savaşın ana sebebidir. ABD’nin başı çektiği uluslararası koalisyon, Irak’ı işgalden vazgeçirmek için askeri güce başvurmadan önce diplomasi ve ekonomik yaptırımlar gibi tüm araçları …

İran-Irak Savaşı

Ali Şevket Ovalı 1980 ve 1988 yılları arasında gerçekleşen ve “galibi olmayan savaş” olarak da bilinen İran-Irak Savaşı, yarattığı tahribat ve ölü sayılarıyla II. Dünya Savaşı’ndan sonraki en kanlı savaştır. 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyarlarca dolarlık ekonomik zararın oluştuğu savaş her iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadığı uzun süreli bir yıkıma dönüşmüştür. …

Suriye İç Savaşı

Mehmet Ali Tuğtan Suriye İç Savaşı, Suriye’de 2011 yılında başlayan ve halen devam eden bir çatışmadır. Savaş, Devlet Başkanı Beşar Esad liderliğindeki Suriye hükümeti ile Esad ve hükümetini devirmek isteyen çeşitli muhalif gruplar arasında verilmektedir. Çatışmalar milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesi ve pek çoğunun ölmesi veya yaralanmasıyla insani bir krize yol açmıştır. Suriye İç Savaşı, Rusya …

Kosova Savaşı

İnan Rüma Kosova sorunu, nüfusun çoğunluğunun Arnavut olduğu bu bölgenin Balkan Savaşları’ndan itibaren Sırbistan içinde yer alması sonrasında Arnavut çoğunluk ile Sırbistan yönetimleri arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Sosyalist Federal Yugoslavya döneminde Kosova’da özyönetim arttırılmış, hatta 1974 anayasası ile fiilen kurucu cumhuriyetlere yakın bir özerkliğe kavuşmuştur. Yugoslavya’nın dağılış sürecinde, Sırbistan devletine egemen olan Sırp milliyetçilerinin sonradan savaş …

Libya İç Savaşı

Fulya Aksu 2011’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan Arap Baharı, Mısır ve Tunus’ta iktidar değişimine yol açarken, Libya’da Muammer el-Kaddafi’nin 42 yıllık yönetimine karşı bir ayaklanmaya, ardından iç savaşa dönüştü ve sonunda uluslararası askeri müdahaleye yol açtı. 2011’in başlarında, Mısır ve Tunus gibi komşu ülkelerdeki protestolar Libya genelinde de patlak verdiğinde Kaddafi hükümeti protestolara karşı …

Bosna Savaşı

İnan Rüma Bosna savaşı (1992-1995), Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nin dağılması sürecinde (1991-1995), Bosna-Hersek’in Slovenya ve Hırvatistan’ın ardından Yugoslavya’dan ayrılması üzerine başlamıştır. Savaş, Sırp ve Hırvat milliyetçiliklerinin Bosna-Hersek’i parçalayarak Sırbistan ve Hırvatistan’ın topraklarını genişletme planından kaynaklanmıştır. Uluslararası ana-akım yaklaşımlarda “etnik çatışma” diye genelleştirilerek tanımlanmakta ve dolayısıyla bu ülkenin “çok-etnili” yapısını bir sorun olarak ön plana çıkarmaktadır. …

11 Eylül Saldırıları

Yazar: Şevket Ovalı 11 Eylül 2001’de biri ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon’u, ikisi ise New York Manhattan’daki Dünya Ticaret Merkezi’nin (DTM) ikiz kulelerini hedef alan üç terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Teröristler tarafından ele geçirilmeye çalışılan bir diğer uçak ise yolcuların gösterdiği direniş sonucu hedefine ulaşamadan Pensilvanya’da boş bir araziye düşmüştür. 11 Eylül saldırıları, yol açtığı yıkım …