Avrupa Yeşil Mutabakatı

Yazar: Sezen Kaya Sönmez Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’nin (AB) Komisyonu tarafından Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği, çevresel bozulma ve sürdürülebilir bir geleceğe duyulan ihtiyaç gibi acil önlem alınması gereken sorunları ele alma konusunda geleceğe yönelik kararlılığını gösteren önemli bir politika yönelimidir. Mutabakat, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadele ve uyum çalışmalarını tüm politika alanlarında …

PESCO

Ali Şevket Ovalı AB’nin küresel bir aktör olabilmesinin önündeki en büyük engel olarak görülen askeri yapılanma eksikliği, 1990’lardan itibaren pek çok zirve ve platformda tartışılmış ve bu doğrultuda Soğuk Savaş sonrasında en ciddi adım 4 Aralık 1998 tarihli Saint Malo Deklarasyonu ile atılmıştır. Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, bu deklarasyonla …

Avrupa Savunma Topluluğu (AST)

Ali Şevket Ovalı II. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın yeni uluslararası düzendeki yerine dair tartışmalar sürmekteydi. ABD, Avrupa’nın yeniden inşası sürecinde Almanya’nın öncelikle ekonomik olarak güçlendirilmesini savunmaktaydı. ABD Dışişleri Bakanı Marshall, Almanya’nın Avrupa’nın geleceğinde yer alabilmesi ve tekrar saldırgan bir güce dönüşmemesi için ekonomik yardımlarla desteklenerek ayağa kaldırılmasının şart olduğunu dile getirmekteydi. ABD tarafına 1947’de hâkim …

Avrupa Birliği Güvenlik Stratejisi

Ali Şevket Ovalı AB, Aralık 1999’da hayata geçirilen AGSP (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) ile ortak bir güvenlik politikasını kurumsallaştırma ve işlerlik kazandırma yönünde önemli bir adım atmış, 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında da yakın gelecekteki güvenlik politikalarına kılavuzluk edecek bir güvenlik strateji belgesi hazırlama çabalarına hız vermiştir. ABD’nin Mart 2003’te Irak’a karşı başlattığı …

Atalanta Operasyonu

Ali Şevket Ovalı 2000’li yılların başından itibaren Somali açıklarında seyreden ticari gemilere yönelik deniz haydutluğu saldırılarının artması, uluslararası ticaretin aksamasına ve büyük maddi zararlara neden olmaktaydı. Nisan 2008’de bir Fransız yük gemisinin deniz haydutları tarafından saldırıya uğraması bardağı taşıran son damla olmuş, Fransa’nın baskılarıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde deniz haydutluğu ile mücadele edecek bir deniz …

Stratejik Pusula

Ali Şevket Ovalı Stratejik Pusula, AB’nin ortak güvenlik ve dış politika alanında gelecek 5 ila 10 yıl içerisinde izleyeceği stratejileri ve bu bağlamdaki hedeflerini belirleyen bir kılavuz belgesidir. Belgenin oluşturulmasına 2020 sonbaharında başlanmış Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ardından belgeye son hali verilmiş ve belge 21 Mart 2022’de AB Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Stratejik Pusula, AB’nin …

AB Acil Müdahale Gücü

Mehmet Ali Tuğtan AB Acil Müdahale Gücü (Rapid Reaction Force) 1999 Helsinki Temel Hedefleri (Headline Goals) çerçevesinde belirlenen, Avrupa Birliği’nin sınırları içindeki ve dışındaki kriz durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlaması amaçlanan bir askeri birliktir. Tarihsel olarak Soğuk Savaş boyunca ABD ve Avrupalı müttefikleri arasında NATO çerçevesinde gelişen askeri işbirliği, Avrupa ordularının …

ALTHEA Operasyonu ve Avrupa Birliği Gücü

İnan Rüma Avrupa Birliği (AB), Bosna-Hersek’teki uluslararası barış koruma çabalarının bir parçası olarak 2 Aralık 2004’te ALTHEA operasyonunu başlatmıştır. Bu operasyon ile barış koruma misyonunun askeri yönü NATO’dan devralınarak EUFOR (Avrupa Birliği Gücü) ismiyle oluşturulan birliğin sorumluluğuna geçti. Bu operasyon başladığında AB’nin üçüncü ve en büyük askeri operasyonuydu. İsmini eski Yunan mitolojisindeki şifa tanrıçasından aldığı …

Avrupa Birliği Temel Hedef (Headline Goal)

Fulya Aksu Avrupa Birliği (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) önemli aşamalarından birisi, sivil ve askeri olarak iki ayrı başlıkta kabul edilen Temel Hedefler’dir. AB üyeleri ilk olarak Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde Temel Hedef olarak bilinen bir askeri yetenek hedefi belirlemişlerdir. Helsinki Zirvesi’nde genel olarak “karar alma konusunda özerk bir kapasite geliştirme ve NATO’nun …

Sofia Operasyonu ve Irini Operasyonu

İnan Rüma EUNAVFOR MED olan Sofia Operasyonu Avrupa Birliği’nin kapsamlı olduğunu düşündüğü ve veya duyurduğu göç konusundaki unsurlardan biridir. Asıl ismi Avrupa Birliği Deniz Gücü’nün (European Union Naval Force, EUNAVFOR) Akdeniz Operasyonu olarak EUNAVFOR MED olan Sofia Operasyonu bu ismi 24 Ağustos 2015’te Alman gemisi Schleswig-Holstein’da (Almanya’da bir eyalet ismidir)  EUNAVFOR MED görevini yapmaktayken Somalili …