Doğal Kaynaklar

Yazar: İnan Rüma Doğal kaynaklar, tabiatta -insan etkisi olmadan- bulunagelmiş, insanlar tarafından elde edilebilen, birçok ihtiyacın karşılanmasında kullanılan dolayısıyla üretim ve tüketim süreçlerinde yer alan hava, su, toprak, madenler ve canlılar olarak tanımlanmaktadır. Doğal kaynakların insan tarafından üretilmemiş olması nedeniyle üzerinde bir mülkiyet iddiası olamayacağı ve kamuya ait olarak görülmesi gerektiği dile getirilmiştir. Özellikle hava, …