PESCO

Ali Şevket Ovalı AB’nin küresel bir aktör olabilmesinin önündeki en büyük engel olarak görülen askeri yapılanma eksikliği, 1990’lardan itibaren pek çok zirve ve platformda tartışılmış ve bu doğrultuda Soğuk Savaş sonrasında en ciddi adım 4 Aralık 1998 tarihli Saint Malo Deklarasyonu ile atılmıştır. Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, bu deklarasyonla …

Avrupa Savunma Topluluğu (AST)

Ali Şevket Ovalı II. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın yeni uluslararası düzendeki yerine dair tartışmalar sürmekteydi. ABD, Avrupa’nın yeniden inşası sürecinde Almanya’nın öncelikle ekonomik olarak güçlendirilmesini savunmaktaydı. ABD Dışişleri Bakanı Marshall, Almanya’nın Avrupa’nın geleceğinde yer alabilmesi ve tekrar saldırgan bir güce dönüşmemesi için ekonomik yardımlarla desteklenerek ayağa kaldırılmasının şart olduğunu dile getirmekteydi. ABD tarafına 1947’de hâkim …

Avrupa Birliği Güvenlik Stratejisi

Ali Şevket Ovalı AB, Aralık 1999’da hayata geçirilen AGSP (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) ile ortak bir güvenlik politikasını kurumsallaştırma ve işlerlik kazandırma yönünde önemli bir adım atmış, 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında da yakın gelecekteki güvenlik politikalarına kılavuzluk edecek bir güvenlik strateji belgesi hazırlama çabalarına hız vermiştir. ABD’nin Mart 2003’te Irak’a karşı başlattığı …

Atalanta Operasyonu

Ali Şevket Ovalı 2000’li yılların başından itibaren Somali açıklarında seyreden ticari gemilere yönelik deniz haydutluğu saldırılarının artması, uluslararası ticaretin aksamasına ve büyük maddi zararlara neden olmaktaydı. Nisan 2008’de bir Fransız yük gemisinin deniz haydutları tarafından saldırıya uğraması bardağı taşıran son damla olmuş, Fransa’nın baskılarıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde deniz haydutluğu ile mücadele edecek bir deniz …

Stratejik Pusula

Ali Şevket Ovalı Stratejik Pusula, AB’nin ortak güvenlik ve dış politika alanında gelecek 5 ila 10 yıl içerisinde izleyeceği stratejileri ve bu bağlamdaki hedeflerini belirleyen bir kılavuz belgesidir. Belgenin oluşturulmasına 2020 sonbaharında başlanmış Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ardından belgeye son hali verilmiş ve belge 21 Mart 2022’de AB Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Stratejik Pusula, AB’nin …

ISAF (International Security Assistance Force / Uluslararası Güvenlik Destek Gücü)

Ali Şevket Ovalı 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, Aralık 2001’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2001/1386 sayılı kararıyla kurulan ISAF, Kabil ve çevresinde devlet otoritesinin tesisi ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirilen uluslararası bir güçtür. Bu güç, Aralık 2001’de Bonn Konferansına katılan Afganistan muhalefetinin bir geçiş hükümeti kurulması ve bu hükümetin güvenli bir şekilde sağlanması yönündeki …

Stratejik Konsept

Ali Şevket Ovalı Stratejik konsept, geçerli olduğu dönemde NATO’nun amaçlarını, ilkelerini, belli başlı görevlerini özetleyen ve ittifakın değişen güvenlik ortamına nasıl uyum sağlayacağını belirten yol haritası niteliğinde bir siyasa belgesidir. Stratejik konsept, diğer tüm NATO kararlarında olduğu gibi, ittifak üyelerinin uzlaşmasıyla oluşturulur ve kamuoyuyla paylaşılır. 2022 yılında sekizincisi kabul edilen Stratejik Konsept, uluslararası güvenlik gündemindeki …

Okyanus Kalkanı Operasyonu

Ali Şevket Ovalı Okyanus Kalkanı Operasyonu, NATO tarafından deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla 17 Ağustos 2009’da başlatılmış ve 15 Aralık 2016’da sonra ermiştir. Operasyon, kuzeyde Aden Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nı içine alan bir bölge ile güneyde Somali açıkları ile Mauritius, Seyşeller ve Komor Adaları’nı içine alan Hint Okyanusu’nun geniş bir kısmında icra edilmiştir. NATO, ayrıca …

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK)

Ali Şevket Ovalı AGSK, 1990’ların ortalarında NATO bünyesinde ortaya çıkan ve AB’nin NATO imkân ve kabiliyetlerini kullanarak kendi askeri gücünü geliştirmesinin öngörüldüğü bir oluşumdur. AGSK hiçbir zaman NATO’ya alternatif olarak düşünülmemiş, tam tersine NATO ile birlikte çalışacak ve NATO’nun üstlendiği kolektif savunma dışındaki misyonları yürütecek şekilde tasarlanmıştır. AGSK ile AGSP (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) …

Vietnam Savaşı

Ali Şevket Ovalı II. Hindiçini Savaşı adıyla da bilinen Vietnam Savaşı, 1955 ve 1975 yılları arasında Kuzey ve Güney Vietnam güçlerinin yanı sıra ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’in de dahil olduğu ve ABD ve Güney Vietnam güçlerinin yenilgisiyle sonuçlanan bir savaştır. 1975 yılında sonlanan Vietnam Savaşı’nın II. Hindiçini Savaşı olarak adlandırılmasının sebebi, 1946 ve 1954 …